fbpx

Mens klimadebatten raser kan det godt være svært at finde hoved og hale i de forskellige måder at reducere udledningen på. Nogle siger at vi skal vi skal stoppe med at spise kød, andre at vi skal tage toget på ferie og andre noget helt tredje. Løsningen ligger nok et sted i midten. Mens vi venter på at den helt rigtige løsning kommer, er kompensation gennem CO2-kvoter en af de mest ligetil skridt i den rigtige retning.

Hvad er en CO2-kvote?

En CO2-kvote er resultatet af en reduktion i udledning af drivhusgasser. Det kan være at et el-selskab vil skifte deres eksisterende kulkraftværk ud for en ny vindmøllepark. Det vil betyde en reduktion i udledning af drivhusgasser og dermed kan de nu sælge denne reduktion. Dermed virker kvotesystemet som et incitament til reduktion. Desværre står de fleste private, og mange virksomheder, stadig udenfor systemet og derfor er prisen kunstigt lav for industrivirksomheder og stater. Ved at private deltager på markedet øger vi efterspørgslen og tvinger virksomheder til at blive grønne hurtigere. CO2-kvoter kan komme flere steder fra, det er altså ikke kun elselskaber og vindmølleparker, det kan også være igennem et projekt der planter nye træer eller genetablerer natur.

Hvordan sikrer vi reduktion i udledning?

Hos Cleanr bruger vi kun FN-certificerede CO2-kvoter. Det gør at du kan stole på at din udledning rent faktisk bliver udlignet. Samtidig har alle vores kvoter også en positivt social virkning. Det kan være at mindske udledning af farlige dampe fra fabrikker, eller fremme ren luft i byer, som både hæver livskvaliteten for mennesker og hjælper klimaet..

Virker CO2-kvoter?

Ja, det gør de på to måder. Først og fremmest er der en direkte reduktion baseret på at du havde udledt den samme mængde drivhusgasser lige meget om du havde købt kvoter eller ej. Samtidig er en vigtig pointe at CO2-kvoter også bliver købt af virksomheder og stater, som er tvunget til det gennem internationale konventioner. Ved at købe kvoter hæver man efterspørgslen og dermed prisen på kvoter og tvinger dermed firmaer til at udlede mindre, eller hæver prisen på udledning, hvilket tilskynder en reduktion i udledning. Dermed kan du som privatperson, ved at deltage i markedet, fremme den grønne udvikling og have en positiv indvirkning på klimaet. Gør noget ved klimaet allerede i dag og tilmeld dig vores abonnement på CO2-Neutralitet.