fbpx

Vi nærmer os den 6. masseudryddelse, som er en begivenhed, hvor store dele af livet på jorden bliver udryddet. Ved den mest kendte masseudryddelse uddøde dinosaurerne, men den er faktisk kun én af fem. Nu er den sjette på vej og den er skabt af mennesker. Ifølge WWF og London Zoological Society er den gennemsnitlige dyrebestand allerede faldet med 60% over de sidste 40 år.

Nogle af ændringer, vi ser i planetens dyrebestand, er ikke forårsaget af ændringer i temperaturen, men er et resultat af vores udledning af CO2 i atmosfæren. I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan vores udledning af CO2 og andre drivhusgasser påvirker dyrelivet på vores planet.

 

Klimaforandringer

Vi starter med at se nærmere på, hvordan ændrede temperaturer påvirker dyrelivet på vores planet. Derefter ser vi på, hvordan det ekstreme vejr, der er et resultat af klimaforandringer, skaber yderligere problemer for dyrelivet.

Temperaturstigninger i sig selv ændrer levevilkår for dyr. Det sker blandt andet, fordi højere temperaturer ændre på plantelivet og dermed fødekilden for de fleste dyr. De højere temperaturer i sig selv ændre også på hvilke dyr, der kan leve i et område. Som eksempel kan man se på en snehare, som har udviklet sig til at overleve i sneklædte egne. Den dag sneen forsvinder, vil den have mistet en vigtig brik i sin overlevelsesstrategi. Det betyder, at dyr bliver nødt til at finde nye leveområder. Den søgen bliver dog besværliggjort af mennesker og andre dyr, der allerede lever det nye sted og kan skabe hård kamp om føden.

Ekstremt vejr er en anden konsekvens af klimaforandringer, som påvirker dyr såvel som mennesker. Ofte hører vi mest om de ødelagte huse og oversvømmede gader, men ekstremt vejr kan have store konsekvenser for vilde dyr. I USA er det anslået, at stormen Andrew dræbte 184 millioner fisk og siden har andre orkaner været tæt på at udrydde flere arter. Dyrelivet bliver typisk påvirket både direkte og indirekte af det ekstreme vejr. I første omgang er det farligt for dyr at være ude, når oversvømmelser eller vindstød af orkanstyrke huserer. Men efter stormen er dyrene stadig udsatte, deres leveområder kan være forsvundet eller under vand. Væltede træer forurener floder og søer, hvilket fjerner ilten. I den type krisesituationer kommer mennesker altid først, men dyr og planter lider også.

Andre effekter af CO2-udledning

Ud over klimaforandringerne findes der andre, men langt mindre omtalte konsekvenser af vores CO2-udledning. Nogle af konsekvenserne kender vi fra mennesker, såsom forringet luftkvalitet, tilfælde af lungekræft og andre sygdomme, men konsekvenserne er ikke begrænset til mennesker. Ifølge den Canadiske stat påvirker luftforurening både organerne og det reproduktive system hos mange dyrearter. Det kan betyde, at der bliver færre dyr og påvirke hele økosystemer.
Det er ikke kun på landjorden, at CO2-udledning forårsager problemer. Vores udledning af CO2 er med til at gøre havene mere syrlige, hvilket skaber store problemer for blandt andet skaldyr. Undersøgelser foretaget af forskere i Italien har vist, at selv en lille forandring i syrligheden af havvand kan have store konsekvenser for skaldyrs evne til at danne skal (Foo et al. 2018). Da skallen ofte er dannet af kalk-lignende materialer, bliver den simpelthen ætset væk, før den kan blive dannet. Det skaber problemer for hele økosystemet, fordi det også påvirker alle de fisk, der spiser skaldyr. Ofte er skaldyr blandt de nederste led i fødekæden og ved at skade skaldyrene, ødelægger vi fødekæden nedefra og op.

Vi håber, at du blev en lille smule klogere på, hvordan klimaforandringer og vores udledning af CO2 påvirker dyrelivet på vores planet.

Cleanr hjælper med at sænke den globale udledning af drivhusgasser. Vi sørger for at kompensere for dit forbrug og hvis du samtidig forbruger med omtanke, kan vi sammen gøre en forskel. Hvis du kunne tænke dig at reducere verdens udledning svarende til dit forbrug, kan du læse mere her.